Coaching

de kunst van het vragen stellen…

wat beweegt je?
wat maakt dat je doet wat je doet?
wie ben je?

De kunst van het vragen stellen is met name nodig om je bewust te worden van jouw thema, vraag of probleem. En om je bewust te worden van je -inmiddels vaak ingesleten- manieren om om te gaan met dit thema. Hele effectieve manieren voor een thema in het verleden, maar vaak niet meer effectief in het nu…
De wijze van coachen is humorvol, beschouwend, altijd respectvol, zonodig confronterend en spiegelend. Op die manier help ik je om gevoel en inzicht te krijgen in onder meer de thema’s als: wat maakt dat je doet wat je doet, wie ben jij, wat motiveert je, wat maakt dat je denkt wat je denkt, wat zijn de effecten van je handelen…
En dan is jouw ontwikkelvraag leidend.
In de loop der jaren heb ik mij tal van methodieken eigen gemaakt zoals uit NLP,  systemisch werk, opstellingen, counseling en nu recent (2017) ook Touch of Matrix.

personal-, life- en loopbaan coaching:
Het is mijn doel om mijn gesprekspartner in zes tot acht persoonlijke sessies inzicht te laten krijgen in eigen handelen. Het bewust voelen, besluiten en handelen vergroten per definitie de persoonlijke effectiviteit.

executive-, business- en management coaching:
U kunt voor mij kiezen als sparringpartner in management- en leiderschapsvraagstukken. In regelmatig terugkerende gesprekken wordt gereflecteerd op eigen beweegredenen en handelen. Bijvoorbeeld bij leiderschapsontwikkeling en het maken van strategische keuzes.

teamcoaching:
Coaching van groepen/teams is mogelijk om effectiviteit te verhogen en rendement te vergroten. Intermenselijk contact staat centraal! Ik zoek naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep, groepsdynamische processen worden benoemd en er ontstaat inzicht en acceptatie bij de teamleden binnen de groep. Met humor worden verschillende rollen binnen het team verhelderd en alternatief gedrag getraind. Door het versterken van de groepscohesie zorg ik voor een toename van de synergie.

pop

Print Friendly, PDF & Email