Training

De kunst van het prikkelen,  het ontwikkelen van inzicht en vaardigheden...

Gedurende 25 jaar train ik, vaak samen met collega-trainers, groepen in organisaties en lever maatwerkoplossingen.
Een training is altijd ondersteunend in organisatieprocessen als verandering, kwaliteitsverbetering, aanpassen aan veranderende markten, nieuwe producten enz.
Training kán een antwoord zijn op een duidelijke vraag vanuit een organisatie: bijvoorbeeld “wij willen onze klantgerichtheid verbeteren”.

Maatwerktrainingen die wij bijvoorbeeld samenstellen en verzorgen:

  • Klantbewustzijn
  • Project- en programmamanagement
  • Zelfsturing in teams
  • Workshops en trainingen PDCA-cyclus en Lean
  • Empowerment
  • Time-management
  • Resultaatgericht werken
  • Teambuilding

Bij het klantbewustzijn vergroten is het thema: medewerkers bewust maken dat de klant áltijd de basis en de reden is van hun werk en dat inzicht in al hun handelen integreren.
Deze trainingen worden volledig afgestemd op de vragen en thema’s die het bedrijf op dat moment heeft.

Project- en programmamanagement
, verbreidt zich snel in alle organisaties.
Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat projecten uitlopen in tijd en budget. Projectleiders ervaren vaak de dilemma’s in het hanteren van de driehoek kwaliteit, geld en tijd.
Hoe dit genuanceerd te managen?
In de training werken we een project van begin tot eind door. Een practische vorm is dat we in uw organisatie een binnenkort startend project als basis nemen voor de training: in twee dagen gelijktijdig het project in de basis starten en tevens projectleiders trainen in o.a. Projectmatig Creëren. Daarbij ligt de focus naast instrumentarium en tools vooral op de proceskant van het project: hoe hanteren we de te verwachten weerstand, hoe ga ik om met mijn opdrachtgever, analyseren het krachtenveld, hoe creëer  ik energie en enthousiasme in de projectgroep enz.

Trainingen en workshops PDCA-cyclus (Deming circle) met als doel de performance van uw organisatie te verbeteren.

Empowerment, innerlijk leiderschap of zelfsturing, betekent regie hebben over de eigen situatie, vertrouwen in eigen capaciteiten en de ambitie om iets te bereiken.
In de empowermenttrainingen ervaart u hoe de regie terug te nemen over aspecten in uw eigen leven.

In de trainingen timemanagement leert u effectiever omgaan met uw tijd.
U krijgt slimme tips en trucs om de regisseur te zijn en blijven van uw agenda

De training resultaatgericht werken wordt vaak gegeven bij maatschappelijk georiënteerde organisaties. Daar is een omslag gaande bedrijfsmatiger te werken.
Ondernemerschap en effectief en efficiënt doelen halen, is dan het trainingsthema op alle niveaus in de organisatie, ook weer op basis van PDCA-cyclus.

In teambuilding breng ik de verbindingen tussen de teamleden in kaart en analyseer rollen. Daarmee worden relaties binnen een team verstevigt en het verkregen inzicht maakt dat er optimaal samengewerkt kan worden en resultaten verbeteren.

popIn een verkennend gesprek kijken we samen naar mogelijkheden in training en coaching.

Print Friendly, PDF & Email