Verandermanagement

de kunst van het zien, creëren en verbinden…

Veranderen in en van organisaties.
Mijn kracht ligt in het proces van strategische innovatie en implementatie in organisaties.
In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen, van transformaties waarin volledig nieuwe lijnen worden gevormd, is het zaak om als het ware ademend met de omgeving adaptief en receptief de corebusiness van de organisatie aan te laten sluiten bij de behoefte van klanten, patiënten, burgers.
Mijn vermogen is om creatieve vermogens vrij te maken in en buiten de organisatie en uit de chaos de nieuwe lijnen, innovatieve oplossingen te herkennen en vervolgens vorm te geven aan de verandering en die te organiseren.
‘Het oude voldoet niet meer, het nieuwe is er nog niet’. De chaos die deze fase oproept en de nieuwe mogelijkheden die dat creëert, is een kolfje naar mijn hand!

De omgeving vereist nu ook dat organisaties een hoge mate van flexibiliteit hebben om mee te kunnen bewegen met klant en markt, zodanig dat nieuwe uitdagingen makkelijk opgepakt kunnen worden, zonder dat iedere keer ingrijpende reorganisaties noodzakelijk zijn.
Meebewegen veronderstelt dynamische, fluïde de organisatieverbanden met medewerkers die vanuit eigenaarschap en professionele autonomie en vrijheid verantwoordelijkheid op zich nemen en zo hun vak optimaal uitoefenen.
We kennen al voorbeelden als netwerkorganisaties, zelfsturing in teams, programma/projectstructuren, tijdelijke ‘zwermen’ professionals, start-ups enz.
Leiderschap is in deze fase logischerwijs in hoge mate aan verandering onderhevig: deze flexibiliteit en autonomie verhoudt zich niet meer met hiërarchisch, top-down leiderschap.

Voor dit gehele proces, of delen daarvan, kunt u mij inschakelen:

 • strategische innovatie
 • ontwerpen en inrichten van een flexibele adaptieve organisatie, of nieuwe afdeling, of in- en ontvlechten van delen van de organisatie,
 • processturing geven aan personele invulling: de juiste mensen op de juiste plek,
 • voorwaarden creëren voor nieuwe- financiële mogelijkheden,
 • inrichten -in samenwerking met werknemers- van lean- werkprocessen
 • Het proces van verandering begeleid ik met heldere communicatie, humor, enthousiasme, inlevingsvermogen en een hoge waarde over wat ‘juist’ is.

Mijn uitgangspunt is altijd de waardevermeerdering voor klant/patiënt/burger.

Ik kan leveren vanuit verschillende rollen: als consultant en sparringpartner, als kwartiermaker, programmamanager, verandermanager, vanuit een interim functie in uw organisatie.

In hoog complexe en politiek gevoelige omgevingen ben ik in staat te opereren en integraal grote organisaties aan te sturen.

Ik ben werkzaam (geweest) in een breed spectrum van bedrijven en branches:

 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Ziekenhuizen
 • (lokale) Overheden
 • Bibliotheken
 • Universiteiten
 • Landelijk kenniscentrum
 • Zakelijke dienstverleners als banken en verzekeraars
 • MKB
 • UWV

In de top van de organisaties kan ik verschillende leiderschapsvormen neerzetten:

Verandermanagement
bij cultuur- en structuuromslag, ontwikkeling van nieuwe producten/markten, turn-around, kwaliteits- en deskundigheidsverbetering.

Organisatieontwerp
creatie van nieuwe bedrijfsonderdelen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een nieuwe divisie. Opzetten van visie en vorm, aantrekken van het juiste personeel en daadwerkelijke uitvoering en implementatie.

Overbruggingsmanagement
bij plotseling vertrek of langdurige afwezigheid

Crisismanagement
afwenden van de eerste dreiging bij bijvoorbeeld faillissement, herstructurering en afslanking, overleving op korte termijn, strategiebepaling voor de langere termijn.

Project- en programmamanagement
bij het aansturen van projectafdelingen en opzet, inrichting en uitvoering van -complexe- strategische projecten.
ervaring in het werken met en trainen van de methode Projectmatig Creëren.pop

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email