Wat doet Van Wissen Unlimited

Veranderen in en van organisaties.

Mijn kracht ligt in het begeleiden en uitvoeren van het proces van strategische innovatie en vormgeving in organisaties.
In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen, van transformaties waarin volledig nieuwe lijnen worden gevormd, is het zaak om als het ware ademend met de omgeving adaptief en receptief de corebusiness van de organisatie aan te laten sluiten bij de behoefte van klanten, patiënten, burgers.
Mijn vermogen is om creatieve vermogens vrij te maken in en buiten de organisatie en uit de chaos de nieuwe lijnen, innovatieve oplossingen te herkennen en vervolgens vorm te geven aan de verandering en die te organiseren.
‘Het oude voldoet niet meer, het nieuwe is er nog niet’. De chaos die deze fase oproept en de nieuwe mogelijkheden die dat creëert, is een kolfje naar mijn hand!

De omgeving vereist nu ook dat organisaties een hoge mate van flexibiliteit hebben om mee te kunnen bewegen met klant en markt, zodanig dat nieuwe uitdagingen makkelijk opgepakt kunnen worden, zonder dat iedere keer ingrijpende reorganisaties noodzakelijk zijn.
Meebewegen veronderstelt dynamische, fluïde organisatieverbanden met medewerkers die vanuit eigenaarschap en professionele autonomie en vrijheid verantwoordelijkheid op zich nemen en zo hun vak optimaal uitoefenen.
We kennen al voorbeelden als netwerkorganisaties, zelfsturing in teams, programma/projectstructuren, tijdelijke zwermen professionals, start-ups enz.
Leiderschap is in deze fase logischerwijs in hoge mate aan verandering onderhevig: deze flexibiliteit en autonomie verhoudt zich niet meer met hiërarchisch, top-down leiderschap.

Voor dit gehele proces, of delen daarvan, kunt u mij inschakelen:

  • strategische innovatie
  • ontwerpen en inrichten van een flexibele adaptieve organisatie, of nieuwe afdeling, of in- en ontvlechten van delen van de organisatie,
  • processturing geven aan personele invulling: de juiste mensen op de juiste plek,
  • voorwaarden creëren voor nieuwe- financiële mogelijkheden,
  • inrichten -in samenwerking met werknemers- van lean- werkprocessen

Het proces van verandering begeleid ik met heldere communicatie, humor, enthousiasme, inlevingsvermogen en een hoge waarde over wat juist is.
Mijn uitgangspunt is altijd de waardevermeerdering voor klant/patiënt/burger.

Ik kan leveren vanuit verschillende rollen: als consultant en sparringpartner, als kwartiermaker, programmamanager, verandermanager, vanuit een interim functie in uw organisatie.
Ook als trainer en/of coach kan ik een deel van dit traject te begeleiden, bijvoorbeeld met onderwerpen als nieuw leiderschap of samenwerking in zelfsturende teams.

Met de ruime ervaring als integraal eindverantwoordelijke in de volle breedte van maatschappelijke-, zorg- en overheidsorganisaties heb ik goed zicht op klanten, culturen, producten en diensten in het zorgmaatschappelijke en publieke speelveld.
Ik weet hoe de hazen lopen…

Van Wissen Unlimited werkt intensief samen in verschillende flexibele netwerken met professionals: technisch bedrijfskundigen, communicatiedeskundigen, IT specialisten, financials, trainers met sociologische / psychologische of psychotherapeutische achtergronden.

Mijn opdrachtgevers omschrijven mij als communicatief sterk, krachtige warme persoonlijkheid, heldere directe communicatie. Positief gericht en humorvol. Besluitvaardig, doortastend, resultaatgericht. Bruggenbouwer en in staat in hoog complexe omgevingen te opereren.

power, people, organizationspop

Print Friendly, PDF & Email